Anima Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Çocuklara Yönelik Hizmetler

TIRNAK YEME / KEMİRME

yaşından önce ortaya çıkan bir davranış değildir. Tırnak kemirme, genel sıklığına bakıldığında oldukça ciddi görünmektedir.

Çocukluk dönemindeki bireylerin %35’inde, ergenlik dönemindeki bireylerin ise %45’inde tırnak kemirme davranışının görüldüğünü belirtirsek sanırım tırnak kemirmenin ne kadar önemli bir problem olduğu ortaya çıkar. Tırnak kemirme davranışı gösteren çocukların büyük bir çoğunluğunun ailelerinde de tırnak kemiren insanların varlığı dikkati çeker. Bundan dolayı da tırnak kemirmenin taklit yoluyla öğrenildiği ileri sürülebilir.

Tırnak Kemirmeye İten Sebepler
Gerilimli ortamlar
Üzüntü ve sıkıntı veren durumlar
Öfke ve saldırganlık duyguları
Korkular
Aile içi iletişim problemlerinin yoğunluğu
Değersiz hissetme
Güvensizlik hissedilmesi
Kardeş kıskançlığı

gibi sebepler sayılabilir. Sebep ne olursa olsun çocuğu tırnak kemirmeye iten sebebin kaynağına inilmeye çalışılmalı, bu sebepler tespit edilerek ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.

Tırnak kemirme davranışının genel kaynağı olarak sıkıntılı durumlar gösterilebilir. Çocuk çoğunlukla sıkıntılı anlarda sıkıntısını tırnağını kemirerek belli eder. Çocuğun sevdiği bir hayvanını kaybetmesi, babasının gece çalışması, ailenin kuralcı ve baskıcı tutum sergilemesi, aileye yeni bir kardeşin gelmesi, çocuğun kendini sözel olarak yeterince ifade edemeyişi vb durumlar ve yaşantılar çocuğu üzer ve sıkıntıya sokar. Bu gibi durumlara çocuk genelde tırnak kemirerek tepki verir. Tırnak kemirme, bir anlamda çocuğun bulunduğu ortamı güvensiz hissetmesinin göstergesidir.

Tırnak kemirme, psikolojik olduğu kadar fizyolojik problemleri de beraberinde getirir. Tırnak kemirmeyi uzun süredir devam ettiren kişilerin dişlerinin kesici olan kenarları zamanla aşınabilir ve dişlerde hassasiyet oluşabilir. Bunun gibi dişlere farkında olmadan ve sürekli yapılan basınçla diş kökleri zarar görebilir.

Bunun yanı sıra normal şartlarda ağızlarda bulunmayan mikro organizmalar tırnak kemirme yoluyla ağza aktarılabilir ve bu da çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmak anlamlarına gelir. Özellikle tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı tam gelişmemiş çocuklarda bu risk çok daha fazladır. Sık hastalanan bir çocuğun okul hayatında da aksamalar görülebilir. Sık hastalanan çocuk okulda devamsızlık yapar ve derslerinden geri kalabilir.