Anima Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Pınar KAYA DÖŞLÜ

UZMAN PSİKOLOG PEDAGOG
Psikolog / Gelişim Psikoloğu / Duyu Bütünleme Terapisti / Oyun Terapisti
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi

Pınar Kaya Döşlü , Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nden "Yüksek Onur Derecesi" ile mezun oldu.

Bitirme tezini 0-6 Yaş Dönemi Çocuklarının Dil Konuşma Üzerine Olan Etkilerini İncelemesi üzerine yaptı. Daha sonra Mersin Üniversitesi Okul öncesi öğretmenliği alanında öğrenimini yüksek onur derecesi ile bitirdi. Bitirme tezini "Özel Gereksinime İhtiyacı Olan Ailelerin Anaokullarından Beklentileri" üzerine başarı ile tamamlamıştır. Ardından Kıbrıs'ta eğitim alan Kaya Döşlü , Kıbrıs'taki eğitimi sırasında orada bulunan eğitim kurumlarında gözlem yaparak çocuk yetiştirme stilleri ve aile yapılarını inceledi.

Türkiye'ye döndükten sonra ise çeşitli kolej ve anaokullarında ve özel eğitim merkezlerinde danışmanlık yaptı ve aynı zamanda "Psikoloji Yüksek Lisans" eğitimini tamamlayarak uzmanlığını aldı. Yüksek lisans tezini "Özel Eğitimde Dil Konuşma Sorunları" üzerine gelişim psikolojisi alanında başarı ile tamamlamıştır. Ankara Danışmanlık'tan 1 yıl süren Cinsel Terapi süpervizyon eğitimini başarı ile bitirmiştir.

Yüksek Lisans Özel eğitim alanında tezsiz yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır . Üniversite eğitimi ile beraber 3 yıl Çağdaş Drama Derneği'nden Yaratıcı Drama Eğitimi'ni alarak 5 kurdan oluşan programı tamamlamıştır.

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 1 yıl süreli 'Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi'ni başarıyla bitirdi.
Mezuniyetinin ardından eğitim ve sağlık sektöründe görevler yaptı. Aile tutumları, çocuklarda davranış değiştirme ve problem davranışlar, çocuklarda cinsel eğitim gibi konularda uzmanlaşan KAYA DÖŞLÜ, çocuk ve aile danışmanlığı, anne-baba eğitimleri ve atölye çalışmaları, problem davranışlar,yaygın gelişimsel bozukluklar, gelişimsel tarama ve takibi, cinsel kimlik kazanımı, çocuklarda anksiyete, kaygı ve korkular, yaratıcı drama ile öğretim ve eğitim danışmanlığı, dil konuşma ve beceri gelişimi, oyun terapisi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Yaşamın üçgeninde var olan gelişim, psikoloji ve sosyoloji alanında eğitimlerini bütünleştirmek için yoğun bir eğitim hayatı içinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü eğitimine devam etmektedir.

Şu anda Psikoloji Doktora eğitimine devam eden KAYA DÖŞLÜ mutlu anne-baba/mutlu çocuk diyerek ülkemizde nesilden nesle aktarılan tutumlarımız ve değişen davranışlarımızı inceleyerek çocukların sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinde anne-babalara ışık tutuyor. Bununla birlikte çalışmalarını anaokullarına özel danışmanlık yaparak ve eş zamanlı 4 yıldır özel eğitim kurumlarında da sürdürmektedir. Aynı zamanda ANİMA PSİKOLOJİ ve DANIŞMANLIK MERKEZİNDE görevine devam etmektedir.

İnsanın iyi, kötü ve şifacı olan üç ruh taşıdığına ve hangi ruhu beslerse onun serpilip insanı ve hayatını kapsayıp yönettiğine inanır.

Hayata olan inancı ve bağını güçlendiren üç şey yapar:

1. Eşi, ailesi, arkadaşları ve öğrencileriyle bolca zaman geçirmek,
2. Çok çalışıp üretmek,
3. Seyahat etmek: “Dünyayı gördüğün kadar tanır, insanları da tanıdığın kadar görürsün…’

UZMANLIK ALANLARI
 • Özel Eğitimde Drama
 • Aba Eğitimi
 • Floor Time
 • Terapedia Eğitim - Duyu Bütünleme Eğitimi
OYUN TERAPİSİ
 • Gelişimsel Oyun Terapisi (Developmental Play Therapy)
 • - Theraplay Oyun Therapisi (Theraplay)
 • - Theraplay Grup Çalışması (Group Theraplay)
 • - Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Expressive Play Therapy)
 • 1- Sanat Terapisi (Art Therapy)
 • 2- Kum Tepsisi Terapisi (Sand Tray Therapy)
 • 3- Kukla Terapisi (Puppet Interview)
 • - Kısa Süreli Oyun Terapisi (Short Term Play Therapy)
 • - Özel Çocuklarla Oyun Terapisi Yöntemleri (Play Therapy with Children with Special Problems)

1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan Çocuklarla (Play Therapy with ADHD)
2. Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) olan Çocuklarla Oyun Terapisi (Play Therapy with OD)
3. Taciz Yaşamış Çocuklarla (Play Therapy with Abused Children)
4. Anne-babası Boşanmış Çocuklarla (Play Therapy of Children with Divorced Parents) Oyun Terapisi
- Aile Terapisi (Family Therapy)
Çocuklarda Davranış Değiştirme
Erken Dönem Çocuklarda Cinsel Kimlik Kazanımı
0-6 Yaş Çocuk Gelişim Ve Psikolojik Destek
Aile ve Çocuk Danışmanlığı
Problem Davranış İle Baş Etme
Gelişimsel Değerlendirme

YAPTIĞI ÇALIŞMALARÇocuklarda Cinsel Eğitim Atölye Çalışmaları
Çocuklarda Yaratıcı Drama Atölyeleri
Anne-Baba "Çocuğumuza Cinsel Eğitimi Nasıl Vermeliyiz?" Atölye Çalışması
Hikâye Kitaplarına Pedagojik Danışmanlık
Eğitici Oyuncak ve Materyal Tasarımı
Aile ve Eğitimci Seminerleri
Çocuklarda Özel Çalışma Grupları
Çağdaş Drama Derneği Liderlik Programı
Denver II Gelişim Ölçeği Programı
PEP-R Psiko Eğitimsel Profil Ölçeği Tarama Testi
Tohum Otizm Vakfı PCDI Eğitmenliği Programı
Çocuk Çizimleri Projektif Değerlendirmesi Eğitimi ( Devam Ediyor)
Rorschach-CAT-TAT Eğitimi ( Devam Ediyor)
Otizm Tanılı Çocuklarda Bireysel Eğitim
Anne – Baba Eğitim Yaratıcı Drama Atölyeleri
Aile ve Eğitimci Seminerleri
Belirli Kuruluşlarda Eğitim Koordinatörlüğü
Çocuklarda Cinsel Eğitim
Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Davranış Değiştirme
Çocuklarda Özel Çalışma Grupları ile Yaratıcı Drama Atölyeleri
Aile Danışmalığı

Yazılı basın:

Radikal Blog
Otizmli çocukların eğitim hakkı
Down sendromlu çocuğu olan ailelere öneriler...
Otizm nedir, otizme ne sebep olur ve tipik belirtileri nelerdir?
Özel eğitime muhtaç çocuğu olan ailelere öneriler
Otizm davranışları nasıl etkiler?
Okul öncesinde aile katılımının önemi

Uluslararası Bildiriler ve Katıldığı Seminerler

-Ankara Başkent üniversitesi okul öncesi eğitim kongresine katıldı .
-İzmir Üniversitesi orff çalışmaları ve müzik eğitimine katıldı.
-Ankara Başkent Üniversitesi'nde; "Özel Eğitime Sahip Ailelerin Anaokullarından Beklentileri" adlı bildiriyi sundu.
-Doğu Akdeniz Üniversitesi "Çocuk Hakları Eğitimi"ne katıldı.
-Adana Shçek aile eğitimini başarıyla tamamladı.
- İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen Eğitim Psikolojisi Sempozyumuna katıldı. -Marmara Üniversitesi ve TODEV işbirliğiyle düzenlen 3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri Seminerine katıldı.
-Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kariyerin Küçük Adımları Okul Öncesi Döneminin Çocuğun Gelişimine ve Geleceğine Katkıları" konferansına katıldı.,

Psikolojik Değerlendirme ve Test Eğitimleri

-Anne-Baba-Çocuk ilişkisini değerlendirmek için kullanılan MEM (Marschak Etkileşim Metodu) Eğitimi, Theraplay® ve Oyun Terapisti, Marlo L.-R. Winstead, RPT/S'den almıştır.
-Psikolojik Testler Derneğinden T.A.T (Tematik Algı Testi) ve MMPI (Minesota Cokyonlu Kisilik Envanteri) eğitimi sertifikasını aldı.
-PETD (Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği)'den çocuklara uygulanan projektif testler olan C.A.T (Çocuklar için Algı Testi),
Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi eğitimi sertifikasını aldı.
-Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği tarafından adaptasyon çalışması yapılan
"Denver II Gelişim Tarama Testi" uygulama eğitimi aldı.
-Psikolojik Testler Derneğinden
-Peabody Resim Kelime Testi,
-Metropolitan Okul Olgunluk Testi,
-Bender Gestalt Görsel-Motor Algı Testi,
-Burdon Dikkat Testi,
-Gesell Gelişim Testi,
-AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
-Porteus Labirentleri Zeka Testi,
-Good Enough Testi,
-Draw a Person Testi,
-Catell 2A Zeka Testi,
-Benton Görsel Bellek Testi,
-Foristig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
uygulayıcı eğitimlerini aldı.
Psikoloji derneğinden "Kişilik Psikolojisi" eğitimini aldı.
Refleksoloji eğitimini başarıyla tamamladı.