Anima Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Çocuklara Yönelik Hizmetler

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyusal Bütünleme Nedir? Duyusal entegrasyon merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Bu teorinin amacı, insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyuların birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Duyular uyumlu bir şekilde çalıştığı taktirde, beynimiz gelişime, yeni bilgilere ve öğrenmeye açık olur.

Duyusal sorunlar nasıl ve nerde oluşur?

Duyusal reseptörlerin vücuttan bütün bilgiyi almasıyla birlikte merkezi sinir sistemi içindeki duyusal nöronlar üzerinden beyine bilgi akışı oluşur. Beyin bu bilgiyi aldıktan sonra, vücudumuz bu mesaja duyusal motor bir tepki verir.
Örneğin Taktil, (dokunma) duyusu aşırı hassas olan çocuklar, ayakları ile kuma girdiklerinde tepki gösterebilirler veya hamur ile oynama, parmak boyası yapma, çamura dokunma gibi aktivitelerden kaçınır ve aşırı tepkisel davranabilirler.

Genellikle duyusal bütünleme sorunu yaşayan çocuklarda en az 2 duyu arasında koordinasyon sorunu yaşandığı gözlenmektedir. Duyu bütünleme teorisine göre insan vücudunda 7 duyu vardır. Bu duyular;

• Dokunma/ taktil
• işitme
• görme
• koku alma
• tat alma
• denge kurma/ vestibuler sistem
• derin duyu- beden algılama/ proprioseptif duyu

Duyu bütünleme bozukluğunun erken belirtileri:

• Bebeklik döneminde zamanında dönme, emekleme ve yürüme becerisini kazanamama
• Koşarken dengesini kolayca kaybetme, sık sık düşme
• Oyun becerilerinde gelişim sorunu
• Dil gelişiminde gecikme
• Makasla kesme, yapıştırma becerilerinin yaşıtlarından geri olması
• Kendilerine dokunulması ile ilgili problemler
• Bazı seslerin ya da ışığın rahatsızlık yaratması
• Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı
• Davranış problemleri
• Konuşma ve dil gelişimi ile ilgili problemler
• Kas tonusu ve koordinasyonla ilgili problemler

Duyusal Bütünleme ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Duyusal bütünleme terapisi; yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin çevresinden duyularıyla aldığı bilgileri algılama, anlamlandırma ve genelleme süreçlerinde sıkıntılar yaşadıklarını savunur. Bu bireyler duyularını kullanmada güçlüklerle karşılaşırlar. Genellikle tek yönlü duyu kullanırlar. Duyusal bütünleme terapisi; bireyin tüm duyularını aynı anda kullanarak çevreye uyum becerilerini destekler. Çevresinden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı durabilmelerini ve dolayısıyla bağımsızlaşma yolunda daha başarılı olmalarını amaçlar. Duyusal bütünleme terapisi yaygın gelişimsel bozuklukda, bireylerin duyularını geliştirerek ve onları fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik alanlarda uygun davranışlarını arttırarak toplum içinde de kabul edilebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca duyusal bütünleme ve terapi odası,bireyin gün içinde yaşamış olabileceği olumsuzlukları gidermek ve önceden tahmin edilebilen öfke nöbetlerinin başlamasını engelleyip bireyi rahatlatmak ve stresinden arındırmak amacıyla da kullanılır.