Anima Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Çocuklara Yönelik Hizmetler

ENKOPREZİS (DIŞKI KAÇIRMA)

Dışkı kaçırma (Enkoprezis), 4 yaşını tamamlamış çocuklarda en az 3-4 ay süren ve ayda en az 2 kez yineleyen yoğunlukta alt kirletme olayıdır.

Dışkı kaçırma psikolojik kökenli olabileceği gibi organik nedenli de olabilir. Organik nedene bağlı durumlar “dışkı kaçırma”dan farklılık arz eder.

Dışkı kaçırma ailenin uygun olmayan tuvalet eğitiminin bir sonucu olabileceği gibi fizyolojik olarak dışkıyı tutamamaktan da kaynaklanabilir.

Psikolojik nedenlere geçmeden önce organik nedenlerden bahsetmekte fayda vardır. Çocukta anal ya da rektumla ilgili yani bağırsağın anüse uzanan son kısmıyla ilgili dışkılama dinamiklerindeki bir bozukluk çocukta dışkı kaçırma probleminin yaşanmasına neden olabilir. Rektal veya anal bölge stenozları da denilen anal deliğin sertleşmesi veya darlaşması gibi nedenler bu problemin yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Bunun yanında düz kas hastalığı, anal fissür (mukozanın çatlaması veya yırtılması), rektal prolapsus (kalın bağırsağın son kısmının makattan sarkması) gibi nedenlerle de çocuk dışkısını kaçırabilir. Rektal prolapsus genelde hemeroid ile karıştırılabilir. Bu gibi durumlarda çocuk ağrılı dışkı çıkartmakta ve bu nedenle dışkısını uzun süre tutabilmektedir. Bu da çocuğun uygun olmayan yer ve zamanda dışkısını kaçırmasıyla sonuçlanabilir.

Psikolojik kökenli nedenler olarak da çocuğun yeni bir kardeşinin olması, ameliyat olma zorunda kalışı, hastaneye yatmak zorunda kalışı, korkutucu yaşantılar, travmatik olaylar, sevilen birinin ölümü, anne veya babanın süreli ya da süresiz evi terk etmesi, anne babanın boşanması, baskıcı tutumlar, uygunsuz tuvalet eğitimi gibi nedenler sayılabilir. Bunlar arasında en çarpıcı olanı uygunsuz tuvalet eğitimi ve ailenin ve özellikle annenin tutum ve davranışlarıdır.

Anne temizlik ve düzen konusunda çok katı tutumlu ise, kuralcılığı çok baskınsa, cezalandırma taraftarıysa, otoriter ve baskıcıysa çocukta dışkı kaçırma görülebilir. Annenin tuvalet eğitimi konusunda uçlarda bulunuşu da dışkı kaçırmayı tetikleyebilir. Anne tuvalet eğitimi konusunda çok baskıcı olabilir veya tersine aşırı gevşek ve aldırmaz bir tutum içinde olabilir. Her ikisi de dışkı kaçırmaya sebebiyet verebilir.

Dışkı kaçırma seyrek görülen bir durumdur ve erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha sık rastlanan bir problemdir. Yapılan araştırmalar genel yaygınlığın %3 olduğunu göstermektedir. Görülen her üç vakanın 2’si erkek, 1’i kız çocuklarına aittir. Bu konuda ülkemizde yapılmış kapsamlı bir araştırma yoktur. Dışkı kaçırma, alt ıslatmaya göre daha ağır bir ruhsal uyumsuzluk belirtisidir.

Dışkı kaçırma da tıpkı alt ıslatma gibi iki çeşittir. Birincil tip dışkı kaçırma yetersiz ve gevşek eğitime bağlı olarak bebeklikten beri devam eden bir dışkı kaçırmadır. İkincil tip dışkı kaçırmada ise dışkı kontrolü kazanıldıktan sonra yukarıda sayılan psikolojik nedenlerden herhangi bir nedene bağlı olarak bir dışkı kaçırma olayının yaşanmasıdır.

Dışkı kaçırma olayı organik bir nedene bağlı değilse, her şeyden önce gereksiz baskılardan vazgeçilmesi atılabilecek ilk adımdır. Çocukla etkili bir iletişime girilmeli ve tuvalet eğitimi uygun bir şekilde verilmelidir.

Dışkı kaçırmada çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Bunlar arasında “Farmakolojik tedaviler”, “Davranışçı terapiler”, “Aile danışmanlığı” sayılabilir. Tıbbi tedavide doktor kontrolünde yapılacak bir tetkik ve takip eden süreçlerde uygun bir diyet önemlidir. Gerekli durumlarda ilaç verilebilir hatta cerrahi müdahale gerekebilir.

Davranışçı terapilerde çocuğa uygun tuvalet eğitiminin verilmesi ve uygulanması süreçleri vardır. Aile danışmanlığında ise aileye probleme yaklaşımda nelerin önemli olduğu ve çocukla kurulacak etkili iletişimde nelere dikkat etmeleri gerektiği öğretilmektedir.