Anima Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Mesleki Eğitimler

Çocuklar Ve Ergenlerle Bilişsel Davranışcı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:
Çocuklarla Bilişsel Davranışcı Danışmanlık Yaklaşımı ilke ve teknikleri konusunda yeterlilik ve uygulamada yetkinlik kazanmak.

EĞİTİMİN TANITIMI:
Çocuklarla bilişsel davranışçı yaklaşım, çocuklara karşılaştıkları problemle ilgili düşünceleri ve duygularını fark ettirerek çözüm geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler.
Bu eğitimde öncelikle psikolojik danışmanlıkta en sık kullanılan farklı bilişsel danışmanlık kuramlarının bir özeti verilecek. Daha sonra bu yaklaşımın temel görüşlerinin çocuklara nasıl anlatılabileceği ele alınacaktır. Ayrıca eğitim boyunca çocuklarla çalışırken kullanılabileceğiniz bilişsel yaklaşım teknikleri uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitime katılanlara oldukça kapsamlı bir "İyi düşün-doğru davran" kitapçığı ve uygulamalar kitapçığı dağıtılacaktır.
Eğitim sırasında (bilişsel yaklaşım felsefesinden yola çıkılarak) çocuklarla grupla veya bireysel etkinlikler uygulamalı olarak öğretilecektir.
Ele alınan tüm uygulamalar katılımcılara yazılı materyal olarak verilecektir.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

-Akılcı Duyuşsal Davranış Terapisi
-Multi-Modal Terapi
-Bilişsel Terapi
-"İyi Düşün İyi Hisset"
-Çocuklara Bilişsel Terapi Temellerinin Anlatılması
-Bilişsel Yaklaşımda Kullanılan Teknikler
-Çocuklarla Yapılabilecek Etkinlikler

UYGULAMA:

Bilgi aktarımı, rol canlandırma, kartlar ve oyuncaklarla içgörü çalışmaları, çeşitli küçük grup çalışmalarını içerir.